SALVA VENDRELL

Candidat al Ple Cambra de Comerç.
 

COFFING CAFETERIES SL

SALVA VENDRELL
Candidat al Ple Cambra de Comerç.

President de la Fundació Barcelona Comerç, forma part de la junta de comerciants de Sarrià des de l’any 2006 i és gerent del Bar Marcel, del que va ser Director durant 7 anys.

OBJECTIUS

El comerç local i de proximitat és un dels eixos vertebradors de l’economia de la ciutat, des de la Cambra treballarem en la promoció d’aquest sector juntament amb els eixos comercials.

El teixit empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona està format per més del 90% d’autònoms i microempreses, sent un dels col·lectius més castigats per les institucions. Defensarem un sistema de SS més flexible, així com un sistema fiscal més favorable als autònoms i microempreses.

Des de la seva posició institucional, la Cambra pot exercir d’òrgan neutre que permeti oferir serveis comuns a les microempreses i autònoms, generant economies d’escala i contribuint a la millora econòmica de tots els actors econòmics.

La Cambra és un òrgan amb gran capacitat d’influència. Aprofitarem aquesta capacitat per defensar l’estricte compliment de la legalitat i evitar conductes de competència deslleial que siguin perjudicials per les empreses del sector.

Buy now