ROSA MARTIN

Candidata al Ple Cambra de Comerç.

Experta en Comunicació i Relacions Públiques, en Organització d’Esdeveniments d’Empresa i Solidaris i Tècnic en Turisme.

Crec que un dels grans valors de la nostra candidatura, és la voluntat de voler conèixer i detectar les necessitats de cadascuna de les vocalies que conformaran el Ple de la Cambra. Un cop tinguem aquesta informació, establirem uns objectius reals i realitzables per aconseguir millorar la situació de les empreses.

En el año 2014, regresé a Barcelona, donde fundé ACC Imagen Personal y Corporativa S.L., especializada en asesorar a profesionales y empresas en la gestión de su imagen personal y corporativa.

El pla de treball que hem elaborat, és una mostra d’aquesta voluntat, ja que es basa en les necessitats que hem detectat de les converses que hem mantingut amb diferents actors del teixit econòmic.

Volem atendre les necessitats de totes, des de les microempreses fins a les grans multinacionals. Les escoltarem a totes i aconseguirem que la percepció dels empresaris sigui que la Cambra està per acompanyar les empreses, per oferir serveis útils que contribueixin a la millora econòmica del territori.

Especialment, crec que tenim molta feina per endavant amb el sector turístic. Hem de treballar per integrar aquest sector amb l’activitat econòmica de la ciutat, aconseguint així que els actius locals contribueixin a donar més valor al sector, alhora que les empreses del territori es beneficiïn dels ingressos generats pel turisme i per fires i reunions de treball.

OBJECTIUS

S’ha de combatre la demagògia contra el turisme. Hem de fer pedagogia amb els ciutadans de l’aportació de valor del turisme a la ciutat. Des de la Cambra treballarem per comunicar de forma efectiva i desmentir les informacions malintencionades sobre les conseqüències negatives del turisme.

El model turístic actual està dirigit principalment pel sector hoteler. Promourem la incorporació de sectors com el comerç i les agències de viatges en el procés de decisió en matèria turística.

Els beneficis del turisme es reparteixen de forma desigual. Impulsarem les mesures necessàries perquè els ingressos generats pels turistes es reparteixin entre els barris i els seus diferents sectors econòmics.

La Cambra és un òrgan amb gran capacitat d’influència. Aprofitarem aquesta capacitat per defensar l’estricte compliment de la legalitat i evitar conductes de competència deslleial que siguin perjudicials per a les empreses del sector


Buy now