RAMON SAGALÉS

Candidat al Ple Cambra de Comerç.

EMPRESA SAGALÈS S.A.

RAMON SAGALÉS
Candidat al Ple Cambra de Comerç.
Ramon Sagalés Orteu, Conseller Delegat de Sagalés, empresa dedicada principalment al transport de viatgers per carretera amb una antiguitat de més 375 anys i també a altres àmbits de la mobilitat de les persones com pot ser la bicicleta compartida, el transport sanitari, turístic, el lloguer d’altres mitjans de transport i la gestió d’infraestructures especialitzades com estacions i cotxeres d’autocars i autobusos. Sagalés està formada actualment per més de 950 professionals a tot Espanya.

Com a Vicepresident de la Federació Empresarial de Transport de Viatgers pe Carretera de Catalunya (FECAV) és responsable del seguiment de les accions de la comissió d’Infraestructures i Mobilitat dins de la Cambra de Comerç de Barcelona.

És coneixedor de les activitats que realitza la Cambra a través de les seves delegacions, especialment de la del Vallès Oriental, una de les comarques amb més activitat econòmica de Catalunya, d’on n’és membre de la Junta actual. Des de la vocalia que representa s’ha compromès a participar activament en la defensa dels interessos de les empreses davant de les diferents Administracions Públiques, així com a portar la iniciativa en interessos comuns pel bé del sector.
LES NOSTRES IDEES

TREBALLAR AMB LES ADMINISTRACIOS PÚBLIQUES


Impuls d’Infraestructures públiques per la gestió eficient dels recursos en llocs d’interès públic

Establiment de mesures per la cohabitació de tots els mitjans de transport dins dels entorns urbans.

Impuls de mesures per la regulació de la nova Economia Col.laborativa i Digital.

Accions pel desenvolupament del Corredor Mediterrani en matèria d’Infraestructures


TREBALLAR PER LES EMPRESES ASSOCIADES


Fer arribar les avantatges de la Cambra al major nombre d’empreses

Acompanyar les empreses cap a la transformació Digital del Sector


Buy now