RAFAEL BLESA

Candidat al Ple Cambra de Comerç.

POLICLINICA DR. ORTEGA-MONASTERIO.

RAFAEL BLESA
Candidat al Ple Cambra de Comerç.
Director del servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, professor Agregat interí de Neurologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Dedicació específica en la Unitat de Memòria a les malalties neurodegeneratives, especialment a l’Alzheimer, i altres demències.

La Unitat de Memòria de St. Pau es un equip multidisciplinari de investigadors, amb neuròlegs especialitzats, neuropsicòlegs, biòlegs, enginyers, assistents de investigació y administradors de dades, una infermera de investigació i tècnics de laboratori. El grup te els indicadors de investigació més alts d’Espanya en la malaltia d’Alzheimer, i un dels més alts d’Europa, amb més de 40 articles publicats/any en revistes de primer decil, contractes amb empreses i patents en els últims quatre anys.

Recentment, hem desenvolupat un projecte pioner relacionat amb la malaltia d’Alzheimer en la síndrome de Down creant la primera Unitat Alzheimer-Down a nivell mundial, formada per la Fundació Catalana Síndrome de Down i l’Hospital de St. Pau. Actualment ja som referent mundials en el diagnòstic precoç, tractament mèdic, abordatge social, docència, investigació, i en la innovació per la millora de la qualitat de vida de les persones amb la síndrome de Down.

Aquest es un exemple de les iniciatives que hauran de prioritzar-se com a línies estratègiques futures per la Cambra

LES NOSTRES IDEES

OBJECTIUS


La Cambra de Comerç, Industria i Navegació, afegeix la Salut als seus pilars, i la qualitat de vida de les persones com un dels principals objectius a assolir. La Cambra desenvoluparà un pla estratègic de salut, de caràcter multidisciplinari, participatiu, i transnacional, involucrant empreses, instituts de recerca, hospitals, clíniques, medicina primària, mutualitats i altres assegurances privades.


MISSIÓ


La Cambra es el gresol de trobada de la iniciativa, la creativitat, el talent de l’empresa, i de l’acadèmia en el camp de la salut.

VISIÓ


La Cambra contempla la salut com el bé més preuat de les persones. No hi ha frontera, ètnia, ni raça que divideixi aquest valor. En un mon globalitzat, les empreses han d’orientar els seus objectius a obtenir, directa o indirectament, un valor afegit en la salut.


ESTRATÈGIA


Exemple d’objectiu específic:

“Fira Internacional de la Salut”: Pavelló de la prevenció (exercici, alimentació, estimulació cognitiva). Pavelló del guariment i cura de malalties lligades a l’envelliment (l’Alzheimer i altres demències, Parkinson, ELA i Miastènia), i altres pavellons dedicats a la prevenció del càncer i malalties cardio-vascular, a la rehabilitació i fisioteràpia, etc. Pavelló de les malalties minoritàries (son més de 7.000).

Buy now