MARIO FERRER

Candidat al Ple Cambra de Comerç.

LIMPIEZAS GIMENO, SL

MARIO FERRER
Candidat al Ple Cambra de Comerç.
Com a enginyer de camins amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la prestació del servei de subministrament d’aigua potable a municipis radicats a la província de Barcelona vull posar els meus coneixements i experiència al servei d’una Cambra renovada.

Volem ser consultats a tots els nivells de l’administració i en tots els àmbits per ser capaços d’intervenir en la defensa dels interessos dels empresaris i comerciants. La Cambra ha de ser la plataforma que permeti compartir espais per arribar a acords, crec que no hi ha millor institució que la Cambra per esdevenir l’interlocutor de totes les empreses davant les institucions.

Un dels objectius principals de la candidatura serà treballar en la reducció de les despeses energètiques per aconseguir millorar la competitivitat de les empreses catalanes.

En aquest sentit, aprofitarem el nostre paper d’interlocutor privilegiat amb les institucions, per promoure l’ús d’energies netes i d’autoconsum, treballant perquè s’eliminin les traves burocràtiques i fiscals que fan que l’adopció d’aquestes sigui econòmicament inviable.

“Una Cambra com a eina activa per l’economia catalana”

LES NOSTRES IDEES

AUTÓNOMS I MICROEMPRESES


El teixit empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona esta format per més del 90% d’autònoms i microempreses sent un dels col·lectius més castigats. Defensarem un sistema de SS més flexible, així com un sistema fiscal més favorable als autònoms i microempreses.

Des de la seva posició institucional, la Cambra pot exercir d’òrgan neutre que permeti oferir serveis comuns a les microempreses i autònoms, generant economies d’escala i contribuint a la millora econòmica de tots els actors econòmics.


FORMACIÓ DUAL


Identificarem els oficis més demandats i crearem els plans d’estudi conjuntament amb la Generalitat i les empreses industrials.

Fomentarem estudis professionals adaptats a les noves tecnologies


Buy now