LLUÍS PUIG

Candidat al Ple Cambra de Comerç.

COMERCIAL QUIMICA MASSO SA

LLUIS PUIG
Candidat al Ple Cambra de Comerç.
CEO d’Eurofil i actual Membre del Ple de la Cambra de Barcelona

La nostra missió serà fer la Cambra molt més propera i útil per les empreses i autònoms a qui ha de servir. Volem proporcionar-li les eines suficients per tal que pugui contribuir a que les empreses de la seva demarcació millorin la seva internacionalització, l’adopció de noves tecnologies i en general, la seva competitivitat garantint aixi el seu futur. Entre els nostres objectius, volem treballar per potenciar el sistema de formació dual des de la Cambra, mitjançant la interacció amb les Administracions. Per tot això, volem introduir els canvis necessaris en la mateixa institució, les administracions i les organitzacions empresarials per fer possibles els objectius de la nostra Candidatura. D’aquesta manera, volem que la Cambra esdevingui una institució que influeix de manera activa en el sector empresarial de la seva demarcació i que és respectada como generadora d’opinió sobre l’evolució del món econòmic en general.

Així doncs, Anem per Feina!
LES NOSTRES IDEES

ADAPTACIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES


Connectarem les eines de digitalització al teixit industrial i les posarem al seu abast.

Ajudarem a les PIMES al procés de digitalització , fomentant les noves tecnologies i la seva implementació des de la Cambra..

Des de la Cambra, fomentarem el hub industrial entre Grans, PIMES, startups, autònoms i entitats públiques. .


FORMACIÓN DUAL


Identificarem els oficis més demandats i crearem els plans d’estudi conjuntament amb la Generalitat i les empreses industrials.

Fomentarem estudis professionals adaptats a les noves tecnologies.


INTERNACIONALITACIÓ


Potenciarem la cooperació entre les empreses del sector industrial a través de la xarxa internacional de Cambres de Comerç

Traballarem amb les administracions per millorar la competitivitat dels costos de subministrament: electricitat, gas, aigua.

Buy now