JORDI SERRA I VILARNAU

Candidat al Ple Cambra de Comerç.

BEETHOVEN NOU, SL

JORDI SERRA
Candidat al Ple Cambra de Comerç.
Soci Fundador de HoudLine. Diplomat en Administració i Direcció d’Empreses. Amb 25 anys d’experiència en projectes de Business Intelligence, Big Data i Tranformació Digital en grans empreses.

Punts principals del meu programa per al sector inmobiliari patrimonialista


• Optimitzar costos

• Potenciar els mitjans per aconseguir l'estalvi energètic dels edificis

• Treballar en garanties davant impagaments

• Facilitar estalvis en préstecs per a reforma i millora energètica

Treballar en un model de Cambra que ofereixi accés a ajudes europees: aconseguir que les ajudes per a la remodelació d'edificis arribin a les empreses, Agilització de tràmits per a permisos i altres.

El meu coneixement de l'àrea digital em permetrà treballar al costat d'altres membres de la Cambra de l'àrea immobiliària en la creació d'un clúster que permeti desenvolupar projectes a través de la creació d'una plataforma digital de dades.

OBJECTIUS

Creació d’una plataforma semipública de gestió i control de Serveis, preferentment amb socis d’àmbit privat amb reconeguda experiència i solvència.

Serveis Empresarials, per resoldre el “ON GOING” de les empreses, especialment dels autònoms i de les microempreses (això suposa un suport al creixement i expansió)

“Interim Manager” per les empreses, en el àmbit dels autònoms, de les microempreses i de les Pimes, per ajudar al creixement, a la gestió i a l’expansió. (Know How del RACC)

Acompanyar per reforçar les estructures de les empreses perquè en l’estabilitat és on es pot créixer.


Buy now