JOAN OLLÉ

Candidat al Ple Cambra de Comerç.

OPEN UNIVERSITY OF LANGUAGES, SL

JOAN OLLÉ
Candidat al Ple Cambra de Comerç.

Empresari vocacional, el meu lema és: “emprendre emprenent” i així ho porto fent els últims 30 anys.

He estat a la Cambra els últims anys i amb aquest coneixement tinc clar que necessitem un canvi de rumb, “Hem d’anar per feina” La meva passió és la meva família puntal per poder desenvolupar les meves activitats.
Tanmateix en el món de l’empresa entenc que a qui primer hem de tractar bé és als nostres treballadors perquè sinó sabem fer-ho, probablement t tampoc tractarem bé els nostres clients.
A la Cambra hi ha una bona representació de les grans empreses del nostre país encara que considero hem de donar més veu a les petites i mitjanes empreses igual que als autònoms que son en definitiva qui formen el nostre teixit productiu.
És per això que considero que la formació és un eix principal des de on han de pivotar les diferents estratègies que ens ajudin a millorar en un entorn econòmic cada cop més competitiu.
FORMACIO DUAL


La Formació dual, la modalitat d'FP en la qual els estudiants combinen formació en un centre educatiu amb pràctiques en un centre productiu, és un dels pilars del nostre Pla de Treball en la futura Cambra de Comerç de Barcelona.

Els objectius són:


Adequar la formació professional i les necessitats de les empreses.
Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres d’FP i les empreses.
Millorar el procés d’aprenentatge.

La formació dual aporta els següents beneficis als alumnes:


Millorar el currículum vitae.
Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real.
Afavorir la incorporació al món laboral com aprenent qualificat.
Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat de l’empresa.

Tanmateix, les empreses i els centres educatius també obtenen beneficis; les empreses incorporen personal qualificat i els centres intercanvien coneixement amb les empreses.

PRECEDENTS


El sistema de formació professional dual té una llarga tradició a països com Alemanya (3,8 % atur), Àustria (5,5 % atur), Dinamarca (5,8 % atur) i els Països Baixos (4,9 % d’atur); Entre el 40 i 60% dels estudiants escull aquesta opció i el 2017 destaquen per tenir unes baixes taxes d’atur segons l’Eurostat.

A Espanya, en canvi, el percentatge de joves que opta per aquesta opció és només del 3% i, segons dades de l’Eurostat del mateix any, l’atur és del 17,2% i d’un 38,6% quan es tracta de menors de 25 anys.

Buy now