JOAN CARLES CALBET

Candidat al Ple Cambra de Comerç.
 

ELECTRO CALBET SA

Joan Carles Calbet
Candidat al Ple Cambra de Comerç.

Empresari i President de RETAILcat, la Unió d’Entitats de Retail de Catalunya. President de Comertia de 2014-2018 i President del Gremi de Comerciants d’Electrodomèstics. Vicepresident del Club d’Empresaris de Viladecans i Director General d’Electrodomèstics Calbet.

“Treballarem per defensar el comerç davant la competència deslleial que suposen nous canals de venda que no compleixen cap tipus de normativa”.

“El comerç contribueix de manera clara a la nostra economia. Hem de defensar-lo i posar en valor la feina que fa a les ciutats”.

“Volem defensar els interessos del retail català fent lobby, fomentant el talent i la divulgació de bones pràctiques”.

OBJECTIUS

El comerç local i de proximitat és un dels eixos vertebradors de l’economia de la ciutat, des de la Cambra treballarem en la promoció d’aquest sector juntament amb els eixos comercials.

El teixit empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona està format per més del 90% d’autònoms i microempreses, sent un dels col·lectius més castigats per les institucions. Defensarem un sistema de SS més flexible, així com un sistema fiscal més favorable als autònoms i microempreses.

Des de la seva posició institucional, la Cambra pot exercir d’òrgan neutre que permeti oferir serveis comuns a les microempreses i autònoms, generant economies d’escala i contribuint a la millora econòmica de tots els actors econòmics.

La Cambra és un òrgan amb gran capacitat d’influència. Aprofitarem aquesta capacitat per defensar l’estricte compliment de la legalitat i evitar conductes de competència deslleial que siguin perjudicials per les empreses del sector.

Buy now