La Cambra ha de...
Ser la institució on s’adrecin sempre les empreses.
Generar sinergies en el territori.
Millorar l’entorn de treball i les relacions entre les pròpies empreses del Grup Cambra.
Facilitar la major connectivitat internacional de Barcelona.
Acompanyar en la recerca de noves oportunitats de negoci.
Ajudar les empreses de nova creació.

Buy now