ALBERT SEGARRA

Candidat al Ple Cambra de Comerç.

SURIS, SL

ALBERT SEGARRA
Candidat al Ple Cambra de Comerç.
Soci i Conseller Delegat de SURIS amb més de 30 anys d’experiència i Membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i Manteniment (ACEIM)..

L’Albert és una persona inquieta, lluitador, fet a si mateix, que lidera SURIS juntament amb el seu soci Ramon Gasch, empresa centenària des de l’any 1986, i dedicada a les instal·lacions integrals, tant en el sector terciari com en el sector industrial, i amb més de 180 treballadors. L’Albert, és una persona preocupada per l’aspecte social, pels problemes que ens envolten i no només de la seva empresa, i està sempre disposat a ajudar i participar activament en la societat civil. Participació i més presencia dels empresaris en les polítiques econòmiques i socials de Catalunya. Tant a nivell municipal com autonòmic. Hem de fer que a través de la Cambra ens escoltin, ens tinguin en compte i fer valdre les nostres opinions. .

LES NOSTRES IDEES

AUTÒNOMS I MICROEMPRESES


El teixit empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona està format per més del 90% d’autònoms i microempreses sent un dels col·lectius més castigats per les institucions. Defensarem un sistema de SS més flexible, així com un sistema fiscal més favorable als autònoms i microempreses.

Des de la seva posició institucional, la Cambra pot exercir d’òrgan neutre que permeti oferir serveis comuns a les microempreses i autònoms, generant economies d’escala i contribuint a la millora econòmica de tots els actors econòmics.


FORMACIÓN DUAL


Creació de cursos de formació per a generar personal especialitzat i professional.

Potenciar la figura de l’ ”aprenent”, en sinergia amb els centres educatius i empreses.


Buy now