RAMON PIQUER

Candidat al Ple de la Cambra de Comerç.

D P SERRALLER SA

RAMON PIQUER
Candidat al Ple Cambra de Comerç.
CEO DP SERRALLER, S.A., President de Grecer XXI, vicepresident de FIMPA, coordinador Nacional sobre el Marcat CE en les Portes Metàl·liques Automàtiques.

PORTES METÀL-LIQUES AUTOMÀTIQUES

Davant l’actual situació respecte la sinistralitat produïda per l’incumpliment de la normativa de les portes automàtiques, afectant en un 92% dels casos.

Des de la Cambra de Barcelona volem fer una divulgació activa pel compliment de la normativa incidint en cadascun dels punts de la Guía Grecer per minimitzar els més de 64.000 comunicats d’accidents que generen les portes automatiques anualment.

NUESTRAS IDEAS

FORMACIÓ DUAL


Creació de un curs especific de formació especialitzat per instal·ladors de portes automatiques que s’adeqüin a la normativa vigent.

Potenciar la figura de l’“aprenent” tant a nivell de formació professional com a renovació de tècnics de més avançada edat.


CERTIFICACIÓ CAMBRA


Promoure un sistema de certificació des de la Cambra per verificar el compliment de la normativa. Creació d’un “SEGELL CAMBRA”, homòleg a un informe tècnic de seguretat per un organisme de control actualment no reglamentat de tal manera que les empreses puguin vincular la Cambra i oferir els seus serveis associats sota una gar garant , de tal manera que les empreses poden vincular la Cambra i oferir els seus serveis associats sota una garantia de qualitat en les instal·lacions de portes automatiques.


INTERNACIONALITZACIÓ


Creació d’un clúster intern a la Cambra per la internacionalització de les empreses que no tenen recursos suficients per accedir a altres països. Permetria compartir les despeses salarials/dietes/viatges d’un comercial/tècnic entre varies empreses, reduint d’aquesta manera els costos.

Buy now