Vivim en una metròpoli que cada dia és més diversa.
A Barcelona al 2018 per primer cop la població nascuda a l’estranger
supera les 400.000 persones i representa prop d’un quart de la població resident.

40%

Ciutat Vella el percentatge supera el 40% de la població

Molts d´ells son treballadors, però hi ha també un gran nombre d’emprenedors, empresaris i autònoms.

Per tots ells hem creat un programa anomenat C´MON per apropar-nos a les Comunitats Xinesa, Pakistanesa, Índia, Llatina-Americana, Magrebí i de l´Est d´Europa.

Portem mesos coneixent els sectors en que treballen, qui son els seus líders empresarials, quines son les seves prioritats, com la Cambra de Comerç pot treballar per ells i que es el que ells poden aportar a la Cambra.

El passat 24 d’Octubre vàrem signar un MEMORANDUM D´ENTENIMENT amb els representants de les comunitats mes nombroses a Barcelona amb l´objectiu de que estiguin representats a la nova Cambra.


L´Objectiu es fer més fortes les nostres empreses, convertir la multiculturalitat en un avantatge competitiu i que el representant de cada comunitat sigui l´ambaixador del seu país d’origen davant la Cambra.

Buy now